Malby zdí, stěn a stropů ve 3D ~ Obrazy ~ Portréty podle fotografií   Paintings of walls and ceilings in 3D - paintings on canvas - portraits based on photographs
 

Malebná krása

NABÍDKA TYPŮ MALBY

  • Kresba portrétů podle fotografií (tužkou, pastelem nebo uhlem na papíry různé tvrdosti i podkladové barvy)
  • Malba 3D na stěnu, strop, venkovní zeď nebo jakoukoliv jinou plochu (akrylovými či jinými barvami)
  • Malba obrazů na plátno, papír nebo jiný materiál
  • Jakýkoliv výtvarný projekt, na kterém se osobně domluvíme 


OFFER OF TYPES OF PAINTING


  • Drawing of portraits based on photographs (pencil, pastel or charcoal on papers of different hardness and background colors)
  • 3D painting on a wall, ceiling, exterior wall or any other surface (with acrylic or other colors)
  • Painting pictures on canvas, paper or other material
  • Any art project on which we will agree